Bijbelstudiemateriaal

 Bijbelleesrooster voor december: 

 

December

dd

Morgen

avond

dd

morgen

avond

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ez. 40, 41

Ez. 42, 43, 44

Ez. 45, 46,

Ez. 47, 48

Dan. 1, 2

Dan. 3, 4

Dan. 5, 6, 7

Dan. 8, 9, 10

Dan. 11, 12

Hos. 1, 2, 3, 4

Hos. 5, 6, 7, 8

Hos. 9, 10, 11

Hos. 12, 13, 14

Joel 1, 2, 3

Amos 1, 2, 3,

Amos 4,5, 6

II Petr. 3

I Joh. 1

I Joh. 2

I Joh. 3

I Joh. 4

I Joh. 5

II Joh.

III Joh.

Judas

Openb. 1

Openb. 2

Openb. 3

Openb. 4

Openb. 5

Openb. 6

Openb. 7

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Amos 7, 8, 9

Obadja

Jona 1, 2, 3, 4

Micha 1, 2, 3

Micha 4, 5

Micha 6, 7

Nah. 1, 2, 3

Hab. 1, 2, 3

Zef. 1, 2, 3

Hag. 1, 2

Zach. 1, 2, 3, 4

Zach. 5, 6, 7, 8

Zach. 9, 10, 11, 12

Zach. 13, 14

Mal. 1, 2, 3, 4

Openb. 8

Openb. 9

Openb. 10

Openb. 11

Openb. 12

Openb. 13

Openb. 14

Openb. 15

Openb. 16

Openb. 17

Openb. 18

Openb. 19

Openb. 20

Openb. 21

Openb. 22

 

Voor het hele jaar klik hier

 

Bijbelgelovende Baptisten Noordhorn
hebben de Statenvertaling 1637 als autoriteit