Bijbelgelovende Baptisten Noordhorn
hebben de Statenvertaling 1637 als autoriteit