Echte & valse Nieuwe Testamenten

De Statenvertaling 1637 is een zogenaamde Reformatie Bijbel, net zoals de King James Bible 1611 en de Luther Bibel 1545. De tekst van het Nieuwe Testament gaat terug tot de eerste eeuw, de zogenaamde Meerderheidsteksten of Textus Receptus (99% van alle Griekse manuscripten).


Tegenwoordig gebruikt de afvallige kerk nieuwe testamenten gebaseerd op de minderheidsteksten, gecorrumpeerde teksten uit de 4e en 5e eeuw (1% van de manuscripten).

 

De hier te raadplegen bestanden zijn een King James 1611 Nieuwe Testament met daaronder vermeld waar de drie meest valse nieuwe testamenten verschillen van de Bijbel. Het gaat hier om de Vaticanus, Sinaïticus en de Alexandrinus, de manuscripten waarop de NBG '51, de NBV 2004, etc zijn gebaseerd. U kunt zo in één oogopslag zien waar de Heilige Schrift is gecorrumpeerd

 

Introductie

Mattheüs          Markus           Lukas          Johannes          Handelingen          Romeinen    

I Korinthe         II Korinthe          Galaten         Efeze          Filippenzen          Colossenzen

I & II Thessalonicenzen           I & II Timotheüs              Titus & Filemon           Hebreeën

Jakobus              I & IIPetrus              I & II & III Johannes & Judas                Openbaring

 

 


 


 


Bijbelgelovende Baptisten Noordhorn
hebben de Statenvertaling 1637 als autoriteit