Teksten om antwoorden te geven, aan mensen die uitvluchten zoeken en excuses hebben

Teksten om antwoorden te geven, aan mensen die uitvluchten zoeken en excuses hebben.

 

Voorbeeld:

Ik ben bang dat ik het niet waar kan maken.

- Judas 24 Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde,

- Filippenzen 1:6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;

- Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

 

Ik ben altijd al Christen geweest

- Psalm 51:7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.

- Johannes 1: 12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

- Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.


Veel meer informatie hebben we voor u in een PDF bestand.

Klik hier voor de PDF

Bijbelgelovende Baptisten Noordhorn
hebben de Statenvertaling 1637 als autoriteit